patsack.school-sql.edu.pl
Master pedagogik växjö


Master pedagogik miun

Pedagogik, masterprogram. Masterprogrammet i pedagogik har som mål att vidareutveckla en vetenskaplig grund för dig att kunna forska inom fältet eller jobba med kvalificerat pedagogiskt arbete. Med en master i pedagogik är du redo för jobb som pedagog inom många olika verksamheter.

Magister i pedagogik

  Magisterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter. Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor.

Masterprogram i pedagogik liu

15 hp. Detta är den sista delen av masterprogrammet i pedagogik. Du ska självständigt men under handledning genomföra en undersökning med hjälp av vetenskapliga metoder. Utgångspunkten är det egna verksamhetsområdet och den valda inriktningen. Vår Växjö, Halv­fart, Campus. ANMÄL DIG.

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

 • Är du intresserad av frågor om hur barn och vuxna lär sig samt utvecklas i vardagsliv, utbildning och arbetsliv? Då är pedagogik och specialpedagogik ett ämne för dig! Vi erbjuder flertalet utbildningsprogram och fristående kurser på såväl grund- som avancerad nivå.
 • Masterprogram i pedagogik su

  Courses; Programrum: Master- och Magister i pedagogik - Ingång I - Växjö - 13HT; General; Utbildningsplan Magister.
 • master pedagogik växjö

 • Jobb efter master i pedagogik

  En masterutbildning är på högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och du gör ett självständigt arbete på 30 hp. Denna examen benämns Degree of Master ( credits). Vad ska man ha för förkunskaper? - För att få söka ett magister- eller mastersprogram måste du tagit en kandidat- eller yrkesexamen om högskolepoäng (hp).

   Masterprogram i pedagogik distans

  Programrum - Magister- och Masterprogram i pedagogik - Växjö Kursansvarig: Andreas Nordin För att komma in i den här kursen behöver du vara inloggad och kopplad till kursen.

  Masterprogram förskollärare

  Välkommen till den gemensamma sidan för Magister- och Masterprogrammet i pedagogik. Sidan kommer efterhand att göras om och fyllas på med nytt material. Tills vidare används den för eventuella nyheter och meddelanden som gäller alla studenter på programmet.

 • Masterprogram i pedagogiskt ledarskap