patsack.school-sql.edu.pl
Altan storlek i relayion till hus


    Bygglovsbefriad altan

Altanens storlek handlar i stor utsträckning om proportioner. Hur stor kan altanen vara för att inte dominera för mycket. Altanen bör ju vara ett tillägg till huset och inte tvärtom. Det går ibland att få till en jättestor altan vid ett ganska litet hus utan att det ser överdimensionerat ut.


Bygga altan utan bygglov straff

Svar: Några faktorer att överväga när du planerar och designar din altan inkluderar: Storlek och form på altanen i relation till huset och tomten. Funktion och användning av altanen (dvs. underhållning, avkoppling, matlagning).

Bygglov trädäck tomtgräns

Om du ska bygga en altan till någon annan byggnad än till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadshus bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det kan till exempel vara om du vill bygga en altan till ditt garage på tomten.

Bygglov altan med tak

En altan som ligger på marknivå kräver inget bygglov. Ska du däremot bygga en upphöjd altan eller veranda som bärs upp av pelare eller liknande får höjden inte överstiga 1,8 meter från marken. Du kan även behöva ansöka om grannmedgivande och bygglov om insynen till grannarna påverkas.


Altan boverket

Tryckimpregnerat trallvirke som är det absolut vanligast valet för altaner finns i tre standardtjocklekar, 22 mm, 28 mm, och 34 mm. Därför utgår vi här från dessa, men även om du väljer annat virke till ditt altangolv kan du utgå från samma resonemang. Ett gott råd är att alltid välja minst 28 mm som golv på altanen.

Hur stor altan får man bygga utan bygglov

    Altanens storlek handlar i stor utsträckning om proportioner. Hur stor kan altanen vara för att inte dominera för mycket. Altanen bör ju vara ett tillägg till huset och inte tvärtom. Det går ibland att få till en jättestor altan vid ett ganska litet hus utan att det ser överdimensionerat ut.

Bygga hög altan

Om du ska bygga en altan till någon annan byggnad än till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadshus bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det kan till exempel vara om du vill bygga en altan till ditt garage på tomten.


Bygglov altan kostnad

  • Svar: Några faktorer att överväga när du planerar och designar din altan inkluderar: Storlek och form på altanen i relation till huset och tomten. Funktion och användning av altanen (dvs. underhållning, avkoppling, matlagning).


  • altan storlek i relayion till hus
  • Bygglov altan kostnad