patsack.school-sql.edu.pl
Varför bildas moln


Ovanliga moln

Det finns några typiska sätt som moln bildas på: Konvektion, uppglidning utmed fronter eller över höjder och på grund av turbulens. Givetvis förekommer även en blandning av dessa. Gemensamt för dessa bildningssätt är faktorer som gör att luften lyfts i höjden och därmed ger avkylning, vilket i sin tur kan ge molnbildning.

Moln namn

Moln är synliga formationer av vattenånga eller iskristaller och de bildas när solens uppvärmning av hav, sjöar, floder och istäckta områden skapar varm luft och vattenånga. När den varma luften med vattenånga stiger uppåt kyls luften ned.
 • Ovanliga moln
 • varför bildas moln


 • Molntyper smhi


  1. Låga moln

  Uppdaterad 7 juni Publicerad 23 augusti Moln är en mångfasetterad företeelse, men det finns ändå några typiska sätt som moln bildas på. Det är uppglidning utmed fronter eller höjder, konvektion och turbulent omblandning.

  Litet moln korsord

  När solen börjar värma upp marken bildas på förmiddagen tunna lätta moln, så kallade cumulus humilis. Dessa växer sedan till och bildar först cumulus mediocris, som är ungefär lika höga som de är breda, och sedan cumulus med starkt uppåtväxande form, så kallade cumulus congestus.


  Hur bildas moln fysik

   Varför är Om hur cumulusmoln (vackert väder-moln) bildas. Hur kan luften bli kall så snabbt att vattnet kondenserar och skapar moln på bara ett par minuter?.


  Smhi moln radar

  Hur bildas molnen? Varför regnar det? Vart tar regnvattnet vägen? Vad är ett kretslopp? Svaren på frågorna får du i Trimaranens fantastiska animerade film ( min) om vattnets kretslopp. Filmen är producerad våren av fem flickor i år 4 i samarbete med Sten Canevall från Fantasifabriken.

  Olika moln

  De svaga elektriska strömmarna kan bilda så kallade fångstarmar eller fångurladdningar. Varför det slår en blixt från en negativ jord till ett negativt moln är inte helt utrett av forskarna. En del forskare menar att den lilla positiva molnfickan här spelar en roll. K-puls.

  Molntyper smhi

 • Moln kan bildas på olika sätt. På sommarhalvåret bildas så kallade konvektiva moln (stackmoln och bymoln) när solen värmer upp marken och varma luftbubblor stiger uppåt. Luftbubblorna kyls av på vägen upp genom atmosfären, och vattendroppar bildas oftast på mellan och 1 meters höjd. Detta fenomen kallas kondensation.