patsack.school-sql.edu.pl
Sveriges tryggaste kommuner 2021


Sveriges bästa kommuner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhälls­ skydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och utveckling.

Sveriges bästa kommun för äldre

19 januari Leo Olsson. Hammarö toppar listan över trygga och säkra kommuner. Foto: Hammarö kommun. Öppna jämförelser sammanställs varje år av Sveriges Kommuner och Regioner för att lyfta fram exempel på kommuner med goda utfall inom ett eller flera områden. Kvalitetsmagasinet premium.

Bästa staden att bo i sverige 2023

  Här är Sveriges tryggaste kommun. Värmländska Hammarö är den tryggaste och säkraste kommunen i landet, enligt en jämförelse av Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillsammans med.

  Sveriges tryggaste kommun 2023

Fokus årliga rankning av levnadsvillkoren i Sveriges kommuner visar att Lund är bäst när det kommer till miljö- och trygghetsfrågor. Lund har ihärdigt arbetat mot att öka Lundabornas trygghet och växla upp ambitionerna i miljö- och klimatarbetet.
 • Lomma sveriges bästa kommun
 • sveriges tryggaste kommuner 2021

 • Sveriges bästa kommun 2023

  12 februari På en suverän förstaplats i Dalarna. Och ett kliv från plats 13 till topp-fem bland landets tryggaste kommuner. Så är läget för Gagnef när Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterar sin senaste rapport.
 • Fokus bästa kommun 2023
 • Fokus bästa kommun 2023

 • Knivsta befäster sin plats som en av Sveriges tryggaste kommuner. Den otryggaste kommunen i länet är Älvkarleby, enligt MSB:s och SKR:s årliga ranking. Uppsala län 5 januari

 • Sveriges sämsta kommun att bo i

  SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder.


  Lomma sveriges bästa kommun

  Offentlig verksamhet Pandemin har påverkat tryggheten och säkerheten i landets kommuner i både positiv och negativ riktning, visar en färsk rapport från SKR. Men hur varierar över landet. Hammarö är den kommun där det inträffat minst antal personskador, bränder och brott i förhållande till folkmängden. 19 januari