patsack.school-sql.edu.pl
Vilka produkter behöver inte ce-märkning


 • vilka produkter behöver inte ce-märkning

 • Vad står ce för

 • Lagen om ce-märkning

  Lista över produkter som måste CE-märkas finns längst ner på den här sidan på Europeiska kommissionens webbplats (endast på engelska) Finns inte din vara med i listan får den inte CE-märkas. Varor som inte får CE-märkas är till exempel möbler, nappar och barnartiklar.

  Hjälp med ce-märkning

   Du måste se till att din produkt uppfyller alla relevanta krav innan du sätter på CE-märket. Det är förbjudet att CE-märka produkter som det inte finns några EU-specifikationer för och som inte omfattas av krav på CE-märkning. Så får du CE-märkning.

   Vilka produkter måste ce-märkas

  CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet. Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.


 • Ce-märkning kina
 • Ce-märkning betyder

  Det är inte tillåtet att CE-märka produkter som inte ska vara CE-märkta. Om sladden är CE-märkt, behöver då själva lampan också CE-märkas? CE-märkning är tillverkarens intyg att produkten uppfyller alla relevanta krav, som till exempel säkerhetskrav.


  Ce-märkning kina

 • Ända från designstadiet måste du känna till vilka regler och standarder som gäller för din produkt. Du måste göra följande: Kontrollera vilka krav som gäller för din produkt, både på EU-nivå och i det land där du vill sälja den. Kontrollera om produkten måste ha CE-märkning.
 • Ce-märkning medicintekniska produkter

  För tredjepartskontrollerade produkter ska märket kompletteras med identifikationsnummer för anmälda organ som utfört kontrollen. CE-märkets utseende, i varje enskilt fall, framgår av direktivet. En tillverkare eller importör kan ta fram märket själv. Märket ska vara distinkt utformat, överensstämma med orginalet och vara beständigt.

  Vad står ce för

  CE-märkning är en produktmärkning. Vissa produkter ska märkas som en garanti på att de uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. CE-märket kan liknas vid ett pass. Produkter som är CE-märkta får säljas på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan omprövningar.


  Ce-märkning egen tillverkning

  CE-märkning i byggprocessen. En maskin, t ex en fläkt eller pump, ska vara CE-märkt när den saluförs. Det är alltså förbjudet att tillhandahålla en sådan produkt som inte är CE-märkt. Det är också förbjudet att ta den i drift. I byggprocessen blir CE-märkning aktuellt i två fall: när två eller fler maskiner, fullbordade eller.