patsack.school-sql.edu.pl
Växtlighet i tropiska zonen


Polar zonen

  Klimatzoner Stora områden på jorden har likartat klimat. Dessa områden kallas klimatzoner. I en klimatzon är klimatet snarlikt, men inte identiskt. Klimatet påverkar också vegetationen. Därför finns det till exempel regnskog i den tropiska zonen som har det varmaste klimatet, medan växtligheten är karg i polarzonen Visa all text.


Tempererade zonen djur

Nästan hela Europa ligger i den tempererade zonen. Tropisk zon: Klimatzon närmast ekvatorn med tropiskt klimat. Mycket regnskog här. Ett tropiskt klimat präglas av rik nederbörd och höga medeltemperaturer, minst 18 °C varje månad. Subtropisk zon: Klimatzoner norr och söder om den tropiska zonen.

Hur lever människor i subtropiska zonen

Hämta förkortad url. Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone millimeter, utspridd över minst nio månader av året. [ 1] Tropisk regnskog är den man oftast benämner regnskog. Tempererad regnskog finns i vissa tempererade områden med fuktiga västvindar som till exempel Nordamerikas nordvästra kust, södra Chile.
 • växtlighet i tropiska zonen


 • Subtropiskt klimat

  Historiesyn, del 2: Aktörsperspektiv vs strukturperspektiv - aktörer och strukturer som historiens drivkrafter. Antal visningar: Genomgång ( min) av SO-läraren Magnus Bengtsson som berättar kortfattat om tropiska klimatzonen och öknar.


  Subtropiska zonen

  följande begrepp: klimatzonerna; polarzonen, tempererade zonen, subtropiska zonen och tropiska zonen - vegetation - regnskog - savann - öken - kust- och inlandsklimat - stäpp - prärie - pampas - löv- och barrskog - taiga - macchia - tundra (Material: SOS Geografi åk 7 s+ övningsstencil).
 • Subtropiska zonen länder

 • Subtropiska zonen länder

 • Tropiska klimatzonen omfattar områden i ett brett bälte runt ekvatorn som har klimat av tropisk typ. Även vissa områden som enligt Köppens system är arida, det vill säga torra, räknas ofta till den tropiska klimatzonen. Tropikerna är det område som är beläget mellan Kräftans vändkrets och Stenbockens vändkrets, således med ekvatorn exakt i mitten.
  1. Subtropiska zonen fakta

  En typisk savann är ett område i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd. [ 1] Savannområden ligger ofta mellan regnskogs - och ökenområden. Jordmånen på den tropiska savannen är oftast mer basisk än jorden i en tropisk regnskog och har en brunsvart färg.

  Tempererade zonen klimat

  Sep 16, likes | k Views. Klimatzoner. Jorden indelas i fyra områden med olika klimat så kallade klimatzoner. Tropiska zonen Subtropiska zonen Tempererade zonen Polarzonen. Den tropiska zonen. Intensiv sol Ofta regn Regnskog och savann Flest växt- och djurarter Många träd, lite växtlighet på marken. Download Presentation.