patsack.school-sql.edu.pl
Röka i rökfri lägenhet


  Rökning inomhus lag

Rökförbudet omfattar inte privata miljöer såsom flerbostadshus. Den som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt har därför rätt att röka i sin lägenhet eller på sin balkong. Däremot kan den som ansvarar för flerbostadshuset införa frivilliga rökförbud, som innebär att till exempel utrymmen som loftgångar och trapphus blir rökfria.

Rökning på balkong stör grannar

Olagligt att röka i hyresrätt? Det lagstadgade förbudet mot rökning finns i lag om tobak och liknande produkter, tobakslagen. I 6 kap 4 § undantas bland annat bostäder från förbudet. Det är alltså inte mot lagen att röka i sin hyresrätt. Rätt till normalt slitage - rökning.


Rökning på balkong riksbyggen

 • ”Förbjudet att röka i lägenheten”. Så står det i allt fler hyreskontrakt trots att det inte finns någon lagparagraf som stöder formuleringen. Det finns bara ett känt fall där rökförbud i bostaden har prövats i domstol och då fick det bakläxa. Ändå är det nu för tiden mer regel än undantag att hyresvärdar har rökförbud.
 • Rökning på balkong hsb

  Från och med den 2 maj får alla som hyr en studentlägenhet eller en nyproducerad lägenhet av HFAB skriva under ett hyresavtal med ett tillägg om rökfritt boende. Rökfria fastigheter är en del i vårt arbete för en bättre boende- och utemiljö. Detta gäller för rökfritt boende. I en rökfri bostad hos HFAB får du inte röka.
 • Rökning på balkong riksbyggen
 • röka i rökfri lägenhet


 • Får man röka på balkongen hyresrätt

  Får jag röka i lägenheten? Ja, du får röka i lägenheten men ta hänsyn till dina grannar. Använd fläkt och vädra regelbundet så att röken inte sätter sig i väggarna. Om lägenheten behöver saneras när du flyttar ut får du stå för den kostnaden.
 • Rökning på balkong stör grannar
 • Rökning balkong bostadsrätt

   Genom lagen införs ett förbud mot rökning vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet har i första hand tillkommit för att öka tillgängligheten för personer som inte bör eller vill utsättas för tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter (prop. / s. 94).

  Får man röka utanför porten

  5. Får man röka så får man grilla. Rök som rök, och ett grillspett luktar ju dessutom gott. Det ligger nära till hands att tro att om grannen får röka måste grillning vara tillåtet. När det gäller grillning på balkong har däremot både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar rätt att förbjuda det på grund av brandrisken.

  Rökning balkong rättsfall

  Rökning i lägenheter och på balkonger. Det är tillåtet att röka i sin egen lägenhet och på sin egen balkong. En bostadsrättsförening kan inte heller med bindande verkan förbjuda rökning genom ordningsregler eller stadgeändring. Rökningen får dock inte störa grannarna och man får inte skräpa ner på gemensamma ytor.