patsack.school-sql.edu.pl
Hur skrivs meter med stor bokstav


Skriver man städer med stor bokstav

Sammansättningar som inleds med namn får normalt stor bokstav och skrivs i ett ord. Detta är särskilt fallet vid mera tillfälligt bildade ord. Exempel: Stockholmslag.


 • Stor bokstav engelska
  1. Stor bokstav i början av text

  snitt om ska eller skall, om stor eller liten bokstav i myndig­ hetsnamn, om liten bokstav i EG:s grundfördrag och om ini­ tialförkortningar av partinamn. Ett nytt avsnitt om stavningen av per­ sonnamn, , har tillkommit. Avsnitt , som tar upp sär- och sam­ manskrivningar, är omarbetat.

  Vad är versaler

  Städer ska som redan framgått skrivas med stor bokstav. Mindre självklart är ett ord som Londonbor. Det är vedertaget att skriva Londonbor, Londondialekt och så vidare med stor bokstav även om det går att hitta både nya och äldre texter där sådana ord skrivs med liten bokstav.


  Stor bokstav synonym

  Prefixet kilo multiplicerar med 1 , så kilometer betyder tusen meter och kilowatt betyder tusen watt. Prefixet milli dividerar med 1 , så millimeter betyder en tusendels meter och millisekund betyder en tusendels sekund. SI-symbolerna skrivs med stor eller liten bokstav enligt tabellen nedan.

  Skrivregler stor bokstav

  Förkortningar som uttalas som ord skrivs med stor anfangsbokstav och små bokstäver (Ikea, Nato, Sida). Partinamn Skrivs med stor bokstav: Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet o s v. Däremot skrivs partitillhörighet med liten bokstav: en socialdemokratisk (liberal, moderat) riksdagsman.
 • Vad är versaler


 • Gemen bokstav

   Svenska skriv­regler – Språk­rådets hand­bok ger ut­för­liga råd om när du ska skriva med inledande stor eller liten bokstav. Fråge­lådan – stor bok­stav – här hittar du svar på språk­frågor som Språk­rådet får, och många hand­lar om när det ska vara stor eller liten bokstav. ← Avstavning Tankstreck eller.

  Stor bokstav engelska

 • Namn på himlakroppar skrivs med liten bokstav i fallen jorden, månen, solen och universum (som inte anses som egennamn), men med stor bokstav i fallen Mars och Skytten. Historiska händelser skrivs vanligen med liten bokstav, till exempel andra världskriget, romarriket och franska revolutionen.

 • hur skrivs meter med stor bokstav
 • Stor bokstav korsord

  med stor bokstav, för att det ska bli tydligt att det är ett namn på en enhet. Även Campus skrivs med stor bokstav, exempel: Campus Gotland, Campus Engelska parken. Namn på organisationer skrivs enligt organisationens egen praxis om den är känd. Annars skrivs första ordet med stor bokstav och resten med små, till exempel Uppsala.