patsack.school-sql.edu.pl
Naturvårdsverket avfallshantering


Avfallshantering företag

Avfall uppkommer i alla branscher och hushåll. Vartannat år sammanställer Naturvårdsverket statistik över uppkommet och behandlat avfall i Sverige. Här finns information om avfall från några utvalda branscher. Statistikblad: Byggbranschen (pdf kB) Statistikblad: Hushållssektorn (pdf kB) Statistikblad: Energibranschen (pdf kB).

  Avfallshantering sverige

Nya regler för avfallsförebyggande, och återvinning – från avfall till resurs. Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.


Transportdokument farligt avfall

  Avfallshierarkin är utgångspunkten. Avfallshierarkin innebär förenklat att avfall i första hand ska förebyggas och om det uppstår ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet. Avfallshierarkin framgår av 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § miljöbalken och anger följande: Förebyggande.

 • Avfallshantering företag

 • Naturvårdsverket avfallsregister

  Rapportera via e-tjänst. Här rapporterar du uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det finns åtta olika ingångar till e-tjänsten, vilken du ska använda beror på vem som rapporterar. Här finns även stöd om hur e-tjänsten fungerar och hur du loggar in.

  Vad är farligt avfall

  – genomför Naturvårdsverket tillsynsvägledningsinsatser avseende uppsökande tillsyn riktat mot illegal avfallshantering. Kommuner identifierar ett riskbaserat urval av åkerier och avfallsanläggningar för tillsyn på avfallstransporter.

 • Naturvårdsverket avfallskoder

 • Avfallstrappan

  Se alla vägledningar inom avfall. Vägledning och stöd för arbetet med avfall. Bland annat för engångsplast, avfallstransporter och sortering.

  Naturvårdsverket avfallskoder

 • Vi hanterar allt ditt avfall inom sjukvård, tandvård och hårvård. Du som jobbar inom hälsovård vet att det dagligen uppstår mycket avfall som kan vara en risk - och som behöver tas omhand på rätt sätt. Vi hjälper dig med en komplett avfallslösning för dina specifika behov och enligt alla lagkrav.

 • Avfall sortering

  Marknaden för avfallshantering - Naturvårdsverket. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over million ePaper readers on YUMPU.


 • naturvårdsverket avfallshantering