patsack.school-sql.edu.pl
Måste man betala rättegångskostnader


Vem betalar rättegångskostnader

  Så betalar du rättegångskostnader – för dig som är tilltalad. Döms du för ett brott kan du bli skyldig att till staten betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna för din försvarsadvokat och för målsägandebiträdet. I samband med domen beslutar domstolen hur mycket du ska betala tillbaka.

Skadestånd ersättning

Om du tillförordnas en offentlig försvarare och frikänns från brottet behöver du inte betala några kostnader. Om du däremot blir dömd för brottet kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av försvararens kostnader beroende på vad du har för inkomst.


Kronofogden skadestånd

Vid förhandlingen kan vissa rättegångskostnader uppstå, till exempel resekostnader och försvararkostnader. Om den åtalade blir dömd för brottet kan han eller hon komma att bli skyldiga att betala för dessa kostnader. Hur mycket en dömd person ska betala baseras på dennes ekonomiska förhållanden. Din situation.
 • måste man betala rättegångskostnader


 • Skadestånd misshandel

  Resterande belopp av rättegångskostnaderna som den misstänkte inte måste betala kommer istället att betalas av staten (dvs genom skatt). Om den misstänke däremot skulle bli friad så kommer staten stå för samtliga rättegångskostnader (rättegångsbalken 31 kap 2 §). Målsägande (dvs den som blivit utsatt för brottet) eller någon.

  Skadeståndslagen

  Om du vinner målet kan motparten tvingas att betala dina rättegångskostnader, som ansökningsavgift och kostnader för ombud och liknande. Rör tvisten ett värde på högst ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 26 kronor år ) räknas det som ett ”förenklat tvistemål”.


  Rättegångskostnader tvistemål

  Betala rättegångskostnader. Om domstolen har beslutat att du ska betala rättegångskostnader i ett brottmål får du en faktura från Rättshjälpsmyndigheten. Du måste betala fakturan inom en månad. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du inte kan betala fakturan i tid.

  Vem betalar rättegångskostnader tvistemål

 • Så betalar du rättegångskostnader – för dig som är tilltalad. Döms du för ett brott kan du bli skyldig att till staten betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna för din försvarsadvokat och för målsägandebiträdet. I samband med domen beslutar domstolen hur mycket du ska betala tillbaka.


 • Vem betalar rättegångskostnader tvistemål

 • Skadeståndslagen


  1. Brottsskadeersättning

  Om du tillförordnas en offentlig försvarare och frikänns från brottet behöver du inte betala några kostnader. Om du däremot blir dömd för brottet kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av försvararens kostnader beroende på vad du har för inkomst.