patsack.school-sql.edu.pl
Ond man i samisk folktro


  Samisk trumma

Samisk folktro. I Johan Turis Muitalus sámiid birra finns berättelser om samisk folktro. [4] Kyrkans män från och talen beskrev samernas förkristna trosföreställningar som hedendom och den definierades som vidskepelse och trolldom. De förkristna gudarna hade ofta en anslutning utanför hemmet, jakten och gudinnorna till.

Samisk jägare webbkryss

  Här berättas främst om dess seder och bruk. Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.) De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och.

Samiska symboler

Fornnordisk religion samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material. [ 1][ 2] Ibland brukar begrepp fornnordisk religion kopplas specifikt till vikingatidens (/–), trosuppfattningar under yngre järnåldern [ 3], men begreppet innefattar.

Samisk avgudabild

Inom den nordiska folktron har det funnits mängder av olika, övernaturliga väsen varav somliga ansågs farliga och användes för att varna och skrämma folk, framförallt barn från farliga platser, medan en del andra, mer vänliga väsen kunde visa sin hjälpsamhet om man lydde deras råd och behandlade dem väl. Innehåll.


 • Samisk kultur

 • Samiska gudinnor

  Stalo För romanen, se Stallo (roman). Illustration från Stalo och Kauras, en ursprungligen samisk berättelse som återberättades av P. A. Lindholm i början av talet och illustrerades av John Bauer. Stalo (Sydsamiska), Stallo, Stállu (Nordsamiska) eller Stállo (Lulesamiska), är en gestalt i samisk mytologi.
 • Samiska gudinnor


 • Dyrkade samer sejte

  Folktro är ett samlingsnamn på folkliga trosuppfattningar inom ett geografiskt område med en begränsad etnicitet. Bakgrund (nordiska folktron)[ redigera | redigera wikitext] Den nordiska folktron formades inom bondesamhällets diktning och berättarstruktur och fungerade främst som ett rättesnöre för människorna.

  Biejvve

  Huvudsida; Introduktion; Deltagarportalen; Bybrunnen; Senaste ändringarna; Slumpartikel; Skapa en bok; Ladda ned som PDF; Utskriftsvänlig version.

  Samisk kultur

 • kännetecknande för samisk folktro. Dessa väsen heter anting en saivo (hos norskasamer och svenska sydsamer) eller passevar a olmai (m änniskor från.


 • ond man i samisk folktro