patsack.school-sql.edu.pl
Hur söker jag underhållsbidrag


Räkna ut underhållsbidrag

När du ansöker behöver du ange om det finns ett bestämt underhållsbidrag genom en dom, ett avtal eller annat beslut. Om den förälder som ska betala bor utomlands behöver du skicka in en kopia till oss. Du behöver också ange om den andra föräldern betalar underhåll och i så fall hur mycket. Enklast är att ansöka på Mina sidor.

Underhåll barn

 • Senast uppdaterad 6 mars Du som har separerade föräldrar och går i gymnasiet eller grundskolan kan ha rätt till underhållsbidrag eller förlängt underhållsstöd – även efter att du har fyllt 18 år. Då betalas pengarna direkt till dig.
  1. Underhållsbidrag 2023

  Underhållsbidrag betalas av den andra föräldern. Det är underhållsbidraget som ni kommer överens om och beräknar med verktyget på den här sidan. Underhållsbidraget kan vara högre än underhållsstödet.
 • hur söker jag underhållsbidrag

 • Underhållsbidrag regler

  Underhållsbidrag betalas av dig som inte har barnet hos dig eller har barnet bara ibland. Det är underhållsbidraget som ni kommer överens om och beräknar med verktyget på den här sidan. Underhållsbidraget kan vara högre än underhållsstödet.

  Underhållsbidrag 18 år

   Underhållsbidrag är ett bidrag som den ena föräldern betalar till den andra om föräldrarna inte bor tillsammans. I Sverige skiljer man mellan underhållsbidrag och underhållsstöd. Den förälder som inte bor med barnet ska betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos.

  Förlängt underhållsstöd

  Har den underhållsskyldiga föräldern haft barnet hos sig. under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller. i totalt minst sex hela dygn under en kalendermånad. får den föräldern tillgodoräkna sig ett avdrag med 1/40 av månadsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse. Med helt dygn avses tiden klockan –
 • Underhållsbidrag retroaktivt

 • Underhållsbidrag retroaktivt

  En förälder ska fullgöra denna underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller att ha barnet varaktigt boende hos sig. Underhållet hänger samman med hur barnets boende är uppdelat, och för detta finns det många olika modeller. I denna faktaartikel redogör vi för hur underhållsbidrag fungerar och.

 • Underhåll barn


 • Vad är underhållsbidrag

  Kan underhållsbidrag betalas ut retroaktivt? Båda föräldrarna är skyldiga att betala underhåll för sina barn. Den plikten gäller fram till att barnet blir myndigt, alltså fyller 18 år. Om barnet fortfarande studerar vid 18 års ålder kan plikten att betala underhåll förlängas till 21 år. Det här brukar lösa sig av sig själv i.