patsack.school-sql.edu.pl
Hur kommer man över det förflutna


  Komma över misstag

4 minuter Det sägs att det förflutna är ett ständigt pågående arbete. Det innebär att våra tidigare liv lever inom oss på ett eller annat sätt, och det är oundvikligt. Men om vi inte kan komma över det förflutna så kommer vi fastna i vår egen avgrund. Miguel Hernandez dikt lyder: “Allt går och allt består, men vi måste passera.”.

Sluta älta det förflutna

Livsstil Kuriosa Ge förlåtelse och släpp det förflutna 4 minuter Du kan inte låta det förflutna hindra dig från att gå framåt. Misstag måste inte trycka dig till marken, utan bör anses vara en del av livets inlärningsprocess. Vårt förflutna kan ibland överväldiga oss till den punkt att det hindrar oss från att leva i nuet.

Hur kan man förlåta sig själv

  -Paulo Coelho- Att inte släppa taget om ditt förflutna är något som hindrar dig från att gå framåt i livet. Det blockerar och paralyserar dig i många fall. Därför måste vi lära oss att se på vårt förflutna som ett tillfälle att lära oss. Ditt förflutna är en värdefull erfarenhet.
 • hur kommer man över det förflutna


 • Över två decennier sedan? Frågan

 • Jagar ditt förflutna dig?

  Oavsett vad du och andra har gjort i det förflutna, handlar det om att acceptera att det var då och att det är över och färdigt. Du kan inte ändra det förflutna. Vilken du är idag och vilken du vill vara i morgon är vad du har kontroll över.

  Över två decennier sedan? Frågan

 • Föreställningen om att människor aldrig förändras, att du alltid kommer att vara den du alltid har varit, är djupt rotad i många människors medvetande. Kanske även i ditt – och i så fall finns det en överhängande risk att det synsättet håller dig tillbaka i livet. Det förflutna påverkar och formar oss på många olika sätt.
 • Det är okej att

  Gör det om och om igen. Du kommer att ha många saker att förlåta några för och bara en eller två att förlåta andra för. Om du har en partner, låt honom säga till dig, "Tack, jag ställer dig fri nu." Om du inte gör det, kan du föreställa dig den person du förlåtar säga till dig. Gör detta i minst fem eller tio minuter.

  Man fastnar i sitt grubblande

  Sorg går egentligen aldrig över men den förändras över tid och blir mindre smärtsam och inte lika stark. Det går inte att säga hur länge det är normalt att sörja, eller när sorgen kommer lätta. Tecken på att sorgen tar över: Du fastnar i ett ältande över det förflutna; Du känner skuldkänslor om du gör något roligt.


  Du ångrar kanske det

  Många personer har problem att acceptera en annan persons förflutna eftersom de själva har ånger eller kvarliggande skulder från det förflutna. De har inte kunnat lämna sitt förflutna bakom sig eller förlåta sig själva för något. I dessa lägen finns det något hos den andra personen som påminner oss om vad vi vill lämna bakom oss.