patsack.school-sql.edu.pl
Vad betyder know-how


Know-how svenska

Know-how är färdigheter och kunskaper användbara i näringslivet, exempel som resurs inom ett företag. [ 1] De brukar räknas som en del av en organisations humankapital. För att man till exempel ska kunna göra en produkt så måste man veta hur man ska göra. Den ingår i produktionsfaktorerna. Referenser.


Know-how synonym

1. vardagligt. know-how (även: kunnande, sakkunskap, expertis) volume_up. know-how {substantiv} more_vert. Forskning genererar know - how och värden, och denna process måste mätas och utvärderas. expand_more Research generates know - how and values, and this process must be measured and evaluated.


 • Know-how ekonomi
 • vad betyder know-how
 • Big knowhow webbkryss

  Vad betyder know-how? (engelska, ' veta hur') kunnande och erfarenhet som rör metoder och arbetssätt inom en industrigren eller dylikt || ett k. Hur uttalas know-how? [nou hau] Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, e upplagan

  Knowhow webbkryss

  Det hör samman med know-how och en mål-medel-rationalitet, där de mest effektiva medlen används för att nå ett bestämt mål. Jag vill garna uppleva detta ocksa under min livstid - tror du det ar mojligt, vad kan goras for att astadkomma detta, kan Du med Din " know-how" om situationen i landet bidra till det pa nagot satt?.

   Big knowhow

  Noun common the knowledge and skill to be able to do something correctly At the same time, the transfer of know - how and technology and research in developing countries must be encouraged. Samtidigt måste överföringen av sakkunskap och teknologi och forskning till utvecklingsländerna uppmuntras. nary Know-how.

  Humankapital

   Substantiv Översättningar kunnande sakkunskap know-how Vad betyder know-how inom allmänt? the (technical) knowledge and skill required to do something Möjliga synonymer till know-how knowhow competence knowing science workmanship Diskussion om ordet know-how Starta diskussionen >.


  Know-how ekonomi

 • know-how {noun} volume_up know-how (also: knowhow, savoir-faire, science) volume_up kunnande {n} more_vert At the same time, regional advisory agencies do not have the know - how either.


 • Veta är översättningen av

  I know how it works. Jag vet hur det här fungerar. We just want to know how it all works. Vi vill bara veta hur det hela fungerar. I agree with you and we know the reality and how it works. Jag håller med er och vi känner till verkligheten och hur den fungerar.