patsack.school-sql.edu.pl
Hitta info företag på obestånd


Bolagsverket sök företag

För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar.

Uppgifter om företag

 • Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar. Räknar man med att det ska komma in pengar inom kort så att skulderna kan betalas ska företaget eller personen inte försättas i.

 • Obestånd synonym

  För ett företag som hamnat i obestånd finns det två utvägar. Är det en livskraftig verksamhet som hamnat i trångmål ansöker man om rekonstruktion och då sitter styrelsen kvar. Nästa steg är en konkurs och då tar en konkursförvaltare över bolaget och fördelar samtliga tillgångar mellan borgenärer.


 • hitta info företag på obestånd
 • Obestånd betyder

  Det finns varningssignaler på att ditt företag är på väg mot eller är i obestånd. Till exempel att du inte kan betala skulder, har ett underskott på skattekontot eller fått ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten. Orsakerna till att företag hamnar i ekonomiska svårigheter är många.
 • Uppgifter om företag
 • Senaste konkurserna

  Obestånd. Ett företag (eller en person) är på obestånd om man inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Obestånd brukar också kallas insolvens. Vad som menas med tillfälligt är inte helt klart men någon lång tid är det aldrig tal om, kanske högst någon månad.


   Alla bolag konkurser

  Områden. Obeståndsrätt. Advokatfirman Lindahls arbete med obeståndsrätt och avveckling av företag innefattar konkurser, rekonstruktioner och likvidationer. Vi åtar oss uppdrag som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer efter förordnande från domstolar.

  Obeståndsrätt

   Skälen kan variera, men det finns några tydliga tecken på att företaget är på väg att hamna på obestånd som är väldigt viktiga att ha koll på. 4 tecken på obestånd: Vi listar fyra tecken på obestånd som du behöver vara uppmärksam på. 1. Underskott på skattekontot.

  Alla bolag hitta se

  Obestånd och tvångslikvidationsplikt. Milica Milic. Ett företag kan lida av både illikviditet och insufficiens utan att vara på obestånd. Uttrycket obestånd eller insolvens får inte förväxlas med uttrycket illikviditet eller insufficiens. Illikviditet innebär att gäldenären för tillfället inte har tillgång till.